Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít (ďalej len RMORK) zastrešuje viac ako 120 občianskych združení, čím sa radí medzi najsilnejšie rómske platformy na Slovensku. RMORK rozvíja partnerskú spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v treťom sektore, s inštitúciami štátnej správy a samosprávy.

RMORK sa v posledných rokoch stáva vysoko váženou platformou v celoeurópskom rozmere. Jej predstavitelia informujú o postavení Rómov na Slovensku na medzinárodných fórach v New Yorku, Varšave, Bolzano a i. Vďaka širokému spektru realizovaných aktivít na vysokej a profesionálnej úrovni, je dnes RMORK váženým partnerom pre vládu SR, ale aj pre medzinárodné rómske organizácie nie len vo vyšehradskom priestore.

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK