Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Medzinárodný rómsky festival

Hĺbka srdca, sila ducha a krása duše, histórie a tradícií rómskeho národa budú hlavnou energiou, ktorá zelektrizuje, rozplače, ale najmä posilní všetkých, ktorí prídu na medzinárodný rómsky festival. Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít už niekoľko rokov pravidelne pripravuje jedinečné podujatie, na ktorom svetoznáme hudobné rómske osobnosti prezentujú slovenskému divákovi krásu rómskeho sveta prostredníctvom svojej hudobnej interpretácie.

Na festivale sa stretáva temperament národa na kolesách s rozviatou dušou detí vetra. Skladá sa hold kráse cigánskej hudby a známym cigánskym primášom. Rómky národ cez krásu svojich piesní hovorí o utrpeniach i šťastí a láske života. Každý tón vylúdený cigánskym primášom má cenu zlata. Rómska pieseň má v sebe čaro ukované z kovových obručí rozbitých kolies. Odrazom bolestí strádania i radosti z voľnosti.

III. Medzinárodný rómsky festival

II. Medzinárodný rómsky festival

I. Medzinárodný rómsky festival

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK