Kontakt

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít

Jiráskova 8, 851 01 Bratislava
info@rmork.sk
00421/2/20 63 32 34

Aktivity Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít

Rada mimovládnych organizácií rómskych komunít (ďalej len RMORK) zastrešuje viac ako 120 občianskych združení, čím sa radí medzi najsilnejšie rómske platformy na Slovensku. RMORK rozvíja partnerskú spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v treťom sektore, s inštitúciami štátnej správy a samosprávy.

Copyright © 2008 RMORK. All rights reserved.
Created by RMORK